Publieke Publicaties

Nascholing ‘Adviseren als tweede beroep’ ontwikkeld. (STIP)

Adviseren als tweede beroep georganiseerd door STIP Naast het signaleren, analyseren, rapporteren is adviseren een belangrijke taak van de deskundigen. Toch worden adviezen worden niet altijd opgevolgd. “Hoe komt dat nou”? en “Wat jij eraan doen”? In deze training gaan we op een systematische wijze leren om beter (...

Micado rapport

'Best practice" met betrekking tot kwaliteitsborging van instrumentarium en apparatuur gebruikt bij Minimaal Invasieve Chirurgie inclusief veilig gebruik daarvan ...

SFERD kwaliteitshandboek 4.0

Het SFERD handboek 4.0 is een herziening van de eerder uitgegeven handboeken. Het handboek is intussen uitgegroeid tot een internationaal normgevend kader en is in vele vertalingen verkrijgbaar....

Inloggen