Accreditatie

 Toewijzingen accreditatiepunten voor de VDSMH 2019 puntenToewijzingMaximaal per activiteitMaximaal per jaarByzonderheden:
nummeractiviteitcategoriedagdeel 1dagdeel 2totaalpuntenpunten 
         
0001Inter/nationale bijeenkomst vakgebied DSMH, Voorjaarsvergadering of najaarsvergadering VDSMH, congressen SVN, WFHSS, NEN of OK-dagen11010 40onbeperkt 
0002Inter/regionaal overleg VDSMH/SVN210 per vergadering 1030 
0003Locale voor DSMH van belang zijnde acitiviteit in ziekenhuis / vakgroep210 per bijeenkomst 1010 
0004Lidmaatschap bestuur VDSMH2   2020 
0005Lidmaatschap werkgroep namens VDSMH, bijv. SVN, WIP, SFERD, NEN, etc.2   2030 
0006Vakinhoudelijke voordracht op congres/symposium2   20 extra40 
0007Vakinhoudelijke publicatie, voor de 2 eerste auteurs2   20 per onderwerp  
0008Poster op congres of symposium2   10  
0009Als docent lesgeven op opleiding met vakgerelateerde voordracht2   2020 
0010Door industrie georganiseerd symposium of workshop, met voorbehoud integeriteit en reclamecode3   10-2030Toewijzing ter beoordeling van de accreditatiecommissie
0011Overigen; congressen, symposia, opleidingen, activiteiten4    50Toewijzing ter beoordeling van de accreditatiecommissie
         
 Specifieke toewijzingen door de accreditatiecommissie       
0012Educatieprogramma Interster,  cursussen 20193 10101030Unaniem oordeel Accrcie. De accreditatiepunten worden toegekend per module ongeacht het aantal dagdelen.