Accreditatie

 Toewijzingen accreditatiepunten voor de VDSMH 2019 puntenToewijzingMaximaal per activiteitMaximaal per jaar
nummeractiviteitcategoriedagdeel 1dagdeel 2totaalpuntenpunten
        
0001Inter/nationale bijeenkomst vakgebied DSMH, congressen SVN, WFHSS, NEN of OK-dagen, themamiddag VDSMH, discussiemiddag VDSMH11010 40onbeperkt
0002Inter/regionaal overleg VDSMH/SVN210 per vergadering 1030
0003Locale voor DSMH van belang zijnde acitiviteit in ziekenhuis / vakgroep210 per bijeenkomst 1010
0004Lidmaatschap bestuur VDSMH2   2020
0005Lidmaatschap werkgroep namens VDSMH, bijv. SVN, WIP, SFERD, NEN, etc.2   2030
0006Vakinhoudelijke voordracht op congres/symposium2   20 extra40
0007Vakinhoudelijke publicatie, voor de 2 eerste auteurs2   20 per onderwerp 
0008Poster op congres of symposium2   10 
0009Als docent lesgeven op opleiding met vakgerelateerde voordracht2   2020
0010Door industrie georganiseerd symposium of workshop, met voorbehoud integriteit en reclamecode3   10-2030
0011Overigen; congressen, symposia, opleidingen, activiteiten4    50
        
 Specifieke toewijzingen door de accreditatiecommissie      
0012Educatieprogramma Interster,  cursussen 20193 10101030
0013Dagsymposium ‘Toegevoegde waarde van validatie stoomsterilisatie’ Catharina ziekenhuis 27 november 20191202020onbeperkt
0014Mini Symposium "nieuwe richtlijn CSA in relatie tot praktijkervaringen" FMT Academie, 20 juni 2019 Technische Universiteit in Eindhoven310101030
0015WFHSS congres okt - nov 2019 Den Haag, puntentoekenning voor partiële deelname: woensdag 0 pnt, donderdag 20 pnt, vrijdag 20 pnt, zaterdag 10 pnt1Zie kolommen linksAfhankelijk van aanwezig heid40onbeperkt
0016Bijeenkomst Greenday ABN AMRO en Van Straten Medical 24 mei 19, Circl Zuidas te Amsterdam310101030
0017STIP symposium  “Concept richtlijn luchtbehandeling operatiekamers en behandelkamers” 16 mei 2019 te Veenendaal1151515onbeperkt
0018Scholing DSMH (4 dagen); Isala Klinikieken_Jan Hazelhof410404050
00193M ETS- & Decontaminatiedag; 26 sept 2019310101030
0020STIP; Een goed infectiepreventiebeleid op OK en POK in een ZBC; 12 sept 20194 10104050
0021Philip de Vries Training en Advies; Cursus Validatie van CSA-processen; 18 & 19 sept, 2 okt410304050
0022BBraun Medical, Sterile reprocessing expert training, module: process optimalization; nov 2019310202030
0023STIP, Adviseren als tweede beroep, nov 2019 - apr 2020410204050
0024LNAG, Opleiding coördinator MH, module 4 aanschaf, diverse data41010 per module40 hele opleiding50
0025Diana Bijl coachingstraject DSMH i.o., volledig traject 200 SBU.4N.v.t. 40 hele traject50
0026       
0027       
 Toewijzingen accreditatiepunten voor de VDSMH 2020 puntenToewijzingMaximaal per activiteitMaximaal per jaar
nummeractiviteitcategoriedagdeel 1dagdeel 2totaalpuntenpunten
        
0001Inter/nationale bijeenkomst vakgebied DSMH, Voorjaarsvergadering of najaarsvergadering (ALV) VDSMH, congressen SVN, WFHSS, NEN of OK-dagen, themamiddag VDSMH, discussiemiddag VDSMH11010 40onbeperkt
0002Inter/regionaal overleg VDSMH/SVN210 per vergadering 1030
0003Locale voor DSMH van belang zijnde acitiviteit in ziekenhuis / vakgroep210 per bijeenkomst 1010
0004Lidmaatschap bestuur VDSMH2   2020
0005Lidmaatschap werkgroep namens VDSMH, bijv. SVN, WIP, SFERD, NEN, etc.2   2030
0006Vakinhoudelijke voordracht op congres/symposium2   20 extra40
0007Vakinhoudelijke publicatie, voor de 2 eerste auteurs2   20 per onderwerp 
0008Poster op congres of symposium2   10 
0009Als docent lesgeven op opleiding met vakgerelateerde voordracht2   2020
0010Door industrie georganiseerd symposium of workshop, met voorbehoud integeriteit en reclamecode3   10-2030
0011Overigen; congressen, symposia, opleidingen, activiteiten4    50
        
 Specifieke toewijzingen door de accreditatiecommissie      
0012Educatieprogramma Interster,  educatie programma, per dag310101030
0013Scholing DSMH (4 dagen); Isala Klinikieken_Jan Hazelhof410404050
0014Philip de Vries Training en Advies; Cursus Validatie van CSA-processen410304050
0015LNAG, Opleiding coördinator MH, module 4 aanschaf, diverse data41010 per module40 hele opleiding50
0016Diana Bijl coachingstraject DSMH i.o., volledig traject 200 SBU.4N.v.t. 40 hele traject50
0017VCCN Minisymposium CSA Richtlijn, St Antonius ziekenhuis Woerden, 23 jan410101050
0018Olympus, Medical Expert (Herhalingstraining) Training Reiniging en desinfectie van flexibel endoscopisch instrumentarium510101020
0019Olympus, Meerjarenconcept training Reiniging en desinfectie van flexibel endoscopisch instrumentarium op locatie510101010
002025e RAPS bijeenkomst vrijdag 6 maart bij THINC, UMC Utrecht; MDR, Thema: Ziekenhuizen en Industrie: Communicatie en Coördinatie1101010 
0021