Missie

DOELSTELLINGEN MISSIE-VISIE 2018 - 2022

Missie VDSMH:
Wij zijn het kenniscentrum op het gebied van steriele medische hulpmiddelen en bevorderen de ontwikkeling van de DSMH.

Visie VDSMH blijft ongewijzigd:

De VDSMH gezamenlijk vooruit

Ten aanzien van de ontwikkeling van de DSMH zal de vereniging haar leden faciliteren in opleiding, bijscholing, kennisdeling en accreditatie.

Doelstelling: 

 • Het bestuur van de VDSMH vindt dat de vereniging succesvol is als:
  de geaccrediteerde leden bevestigen dat zij door de VDSMH voldoende gefaciliteerd worden hun kennis te vergroten en daarmee een sterkere positie kunnen verwerven in de eigen organisatie
 • 80% van de gewone leden actief deelneemt in het accreditatieregister
   
 • zij binnen de visietermijn 2018-2020 een door de vereniging erkende opleiding tot DSMH hebben ontwikkeld
   
 • veldpartijen de VDSMH als gesprekpartner betrekken om tot gezamenlijk geaccepteerde veldnormen te komen
 • de vereniging professionele gesprekspartner is van IGJ als toezichthouder

De leden worden op actieve en open manier benaderd via e-mail en website. De transparantie van en inspraak in het beleid van de VDSMH wordt gesteund door input uit de regio’s, werkgroepen en door discussie op het forum. Hierdoor moeten leden zich aangesproken en betrokken voelen met als resultaat een dialoog en het gevoel van gezamenlijk optrekken van bestuur en leden.

Communicatie naar veldpartijen (nationaal en internationaal) – continuering bestaande contacten en banden (SVN – Koepel, VWS, RIVM, SFERD) en uitbreiden.