Nieuws

De eerste resultaten van het testen van de mondmasker door TUD

Gepubliceerd op 04-05-20

De eerste resultaten van het testen van de FFP mondmasker door TUD staan nu online op de site van het RIVM.  (zie link onderaan de tekst)

In het meest recente onderzoek heeft de TU Delft in opdracht van het RIVM metingen uitgevoerd aan een serie gesteriliseerde adembeschermingsmaskers type FFP. Hierbij is gekeken naar effecten van sterilisatie door middel van stoomsterilisatie bij 121 °C gedurende 15 minuten of waterstofperoxide voor hergebruik (herverwerking). In onderstaande tabel zijn voor elke combinatie van type masker, type proces en aantal malen herverwerking gegevens opgeslagen over de filtereffectiviteit en de fitwaarde (deze geeft aan hoe goed een masker aansluit op het gezicht van de testpersoon). In de notitie ‘Toelichting interpretatie meetgegevens FFP maskers’ is meer informatie te vinden over de interpretatie van de gegevens, de beperkingen van het onderzoek en voorwaarden voor het gebruik van gesteriliseerde adembeschermingsmaskers.

https://www.rivm.nl/coronavirus-covid-19/informatie-voor-professionals/herverwerken-medische-materialen.