Nieuws

Werkgroep DSRD lidmaatschap VDSMH van start

Gepubliceerd op 10-08-20

Werkgroep DSRD lidmaatschap VDSMH van start.

 

Naar aanleiding van de ALV maart 2020 is door het bestuur een werkgroep opdracht “DSRD lidmaatschap VDSMH” geschreven.

De werkgroep zal een visievoorstel “DSRD lidmaatschap VDSMH” schrijven en deze aan het bestuur aanbieden. Het bestuur zal vervolgens op basis van dit advies bepalen of het zinvol is  en zo ja, op welke wijze het lidmaatschap VDSMH voor de DSRD ingevuld zal gaan worden. Het bestuur zal vervolgens haar keuze in de ALV onderbouwen en instemming brengen.

 

De werkgroep bestaat uit:

Andrew Stuijfzand (DSMH),

Angelique Fluitman (DSMH/DSRD),

Caroline de Mooij (DI/DSRD)

Diana Bulkmans (DSMH/DSRD)

 

Mocht jij nog willen deelnemen aan deze werkgroep meld je interesse dan bij het VDSMH secretariaat. Het bestuur zal dan in overleg met de huidige werkgroepleden bekijken of je verzoek kan worden ingewilligd. Er is nog plaats voor maximaal 1 persoon: iemand die een combinatie van functies die nog niet in de werkgroep voorkomt, vervult, heeft een pré.

 

 

Met vriendelijke groet,

Linda Bekkers

 

Secretariaat vDSMH

Floraliastraat 52

5342 BK Oss

T: 0412-20 29 50

E: secretariaat@vdsmh.nl

W: www.vdsmh.nl