Comissie

De VDSMH maakt gebruik van werkgroepen en commissies om vraagstukken op het gebied van reiniging, desinfectie en/of sterilisatie verder uit te werken. De werkgroepen en/of commissies ontvangen een opdracht van het bestuur en leggen jaarlijks verantwoording af aan de leden in de Algemene Ledenvergadering door middel van een jaarverslag.