Over ons

De VDSMH is de “Vereniging van Deskundigen Steriele Medische Hulpmiddelen” en is opgericht op 1 september 1999.

De beroepsvereniging zet zich sinds de oprichting in voor deskundigheidsbevordering van de DSMH en ondersteunt de samenwerking van de DSMH in de gehele keten van aanschaf, (her)gebruik, herverwerking en beheer van (invasieve) steriele medische hulpmiddelen in zorginstellingen. 

In het Besluit Gesteriliseerde Medische Hulpmiddelen in Ziekenhuizen (1983) staat dat “steriliseren van medische hulpmiddelen dient te geschieden onder verantwoordelijkheid van een ter zake deskundig persoon”. 

Door innovatie, technologische ontwikkelingen en voortschrijdend inzicht (onderzoek), ontwikkelde deze functie zich in de loop der jaren meer in de richting van patiëntveiligheid en risicomanagement. 

De term “ter zake deskundig persoon” dekte de lading niet meer en de functie “Deskundige Steriele Medische Hulpmiddelen (DSMH) werd geïntroduceerd. 

Voor meer informatie over de functie van DSMH:zie functie- en competentieprofiel