Opleiding

Informatie over de opleiding tot DSMH

Sinds 2021 biedt de VDSMH de opleiding tot Deskundige Steriele Medische Hulpmiddelen (DSMH) aan. De VDSMH heeft een Commissie Opleiding opgezet om deze opleiding te faciliteren en contacten te onderhouden met de opleidingsinstituten, de DSMH i.o. en de begeleiders. 

Voor de opleiding maken we gebruik van het functie- en competentieprofiel van de DSMH en documenten die te vinden zijn onder documenten commissie opleidingen

De opleiding is modulair en ondergebracht bij Excellence Centre of Decontamination (ECD) en Stichting Trainingen Infectie Preventie (STIP).

ECD en STIP hebben de competenties uit het functie- en competentieprofiel DSMH verwerkt in hun lesmodules. Naast het volgen van deze modules dient de DSMH i.o. een aantal praktijkstages te doorlopen met bijbehorende opdrachten, zoals beschreven in het document “Praktijkopdrachten opleiding tot DSMH”. 

Voor het behalen van de opleiding dien je binnen 3 jaar de modules bij ECD en STIP gevolgd te hebben, en voltooi je met goed gevolg de praktijkopdrachten. Daarna kan een opleidingscertificaat worden aangevraagd bij de Commissie Opleiding.

Stuur hiervoor de certificaten van de gevolgde theoretische modules en de door de begeleidend DSMH ondertekende beoordelingsformulieren van de gevolgde praktijkopdrachten naar de opleidingscommissie.

De lesmodules zijn als volgt samengesteld;

 

  Excellence centre of decontamination (ECD)Verplicht Optioneel 
M1-dag 1 Introductie (wet- en regelgeving)X 
M1-dag 2Introductie (wet- en regelgeving)X 
M2-dag 1 Basale natuur- en scheikundeX 
M2-dag 2Basale natuur- en scheikundeX 
M3-dag 1KwaliteitsmanagementX 
M3-dag 2KwaliteitsmanagementX 
M5-dag 1Organisatie en managementX 
M5-dag 2Organisatie en managementX 
 Stichting Trainingen Infectie Preventie (STIP)  
STIP - dag 1Kwaliteitssystemen en kwaliteitsinstrumenten  X
STIP - dag 1Grondbeginselen Microbiologie + infectiepreventie X 
STIP - dag 2Grondbeginselen Microbiologie + infectiepreventie X 
STIP - dag 1 Desinfectiebeleid X
STIP - dag 1Projectmatig werken X 
STIP - dag 1Kwaliteit in endoscopenbeleidX 
STIP - dag 2Kwaliteit in endoscopenbeleidX 
STIP - dag 3Kwaliteit in endoscopenbeleidX 
STIP - dag 4Kwaliteit in endoscopenbeleidX 
STIP - dag 1Implementatie Richtlijnen  X
STIP - dag 1Veranderkunde met de kleurentheorie van De Caluwé  X
STIP - dag 1Adviseren als tweede beroep  X
STIP - dag 1Prospectieve risico inventarisatie  X
STIP - dag 1Advies / beleidsteksten  X

Afspraken tussen de Commissie Opleiding, de DSMH i.o. en de begeleider in het ziekenhuis zijn vastgelegd in het "reglement DSMH in opleiding”. 

De DSMH heeft na het voltooien van de opleiding een basis om adequaat, slagvaardig en zelfstandig te kunnen functioneren binnen zijn/haar eigen instelling conform het functie- en competentieprofiel DSMH van de VDSMH.

Aanmelding vindt plaats door het digitaal aanleveren van het volledig ingevulde "aanmeldformulier DSMH in opleiding” aan de Commissie Opleiding. 

Kijk voor een actueel overzicht en informatie over de lesinhoud op de site van STIP en ECD 

 Voor algemene vragen met betrekking tot de opleiding mail je naar opleiding@vdsmh.nl.