Opleiding

Alle relevante info over de opleiding tot DSMH

Namens de opleidingscommissie en het bestuur van VDSMH willen we u langs deze weg laten weten dat in 2021 de opleiding tot DSMH van start gaat. De opleiding is modulair en ondergebracht bij Excellence Centre of Decontamination (ECD) en Stichting Trainingen Infectie Preventie (STIP).

De opleidingscommissie heeft de te behalen competenties vastgelegd in het document ‘competentie overzicht opleiding DSMH’. ECD en STIP hebben deze competenties verwerkt in hun lesmodules. Naast het volgen van deze modules dient de DSMH i.o. een aantal praktijkstages te lopen met bijbehorende opdrachten, zoals beschreven in het document ‘praktijkopdrachten opleiding tot DSMH’. Voor het behalen van de opleiding volg je binnen 3 jaar modules bij ECD en STIP, en voltooi je met goed gevolg de praktijkopdrachten. Daarna kan een opleidingscertificaat worden aangevraagd bij de opleidingscommissie.

Afspraken tussen de opleidingscommissie, de DSMH i.o. en de begeleider in het ziekenhuis zijn vastgelegd in het ‘reglement DSMH in opleiding’. De DSMH heeft na het voltooien van de opleiding een basis om adequaat, slagvaardig en zelfstandig te kunnen functioneren binnen zijn/haar eigen instelling conform het functie- en competentieprofiel van de VDSMH.

Aanmelding voor de opleiding vindt plaats door het digitaal aanleveren van het volledig ingevulde aanmeldformulier DSMH in opleiding.

 

Onderstaande modules kunnen behaald worden bij STIP opleidingen in 2021. Kijk voor een actueel overzicht op de site www.infectiepreventieopleidingen.nlonder het kopje DSMH.

 

Modules STIP 2021
15-apr-21Desinfectiebeleid
18-mei-21Projectmatig werken
31-mei-21Kwaliteit in Endoscopenbeleid
4-jun-21Grondbeginselen Microbiologie & Infectiepreventie
21-jun-21Grondbeginselen Microbiologie & Infectiepreventie
23-jun-21Implementatie van richtlijnen
5-jul-21Kwaliteit in Endoscopenbeleid
14-sep-21Communicatie & Kleurentheorie De Caluwé
22-sep-21Kwaliteit in Endoscopenbeleid
29-sep-21Adviseren als tweede beroep
13-okt-21Kwaliteit in Endoscopenbeleid
10-nov-21Prospectieve Risico Inventarisatie
24-nov-21Advies-/Beleidsteksten

 

Onderstaande modules kunnen behaald worden bij ECD in 2021. Kijk voor een actueel overzicht op de site https://www.catharinaziekenhuis.nl/paginas/1236-excellence-centre-of-decontamination.html onder het kopje Onderwijs.

 

Modules ECD 2021

26-mei-21

16-jun-21

Introductie (wet- en regelgeving)

17-jun-21

15-sep-21

Basale natuur- en scheikunde

16-sep-21

20-okt-21

Kwaliteitsmanagement

21-okt-21

24-nov-21

Microbiologie
25-nov-21Organisatie en management