Opleiding

Alle relevante info over de opleiding tot DSMH

Namens de opleidingscommissie en het bestuur van VDSMH willen we u langs deze weg laten weten dat in 2021 de opleiding tot DSMH van start is gegaan. De opleiding is modulair en ondergebracht bij Excellence Centre of Decontamination (ECD) en Stichting Trainingen Infectie Preventie (STIP).

De opleidingscommissie heeft de te behalen competenties vastgelegd in het document ‘competentie overzicht opleiding DSMH’. ECD en STIP hebben deze competenties verwerkt in hun lesmodules. Naast het volgen van deze modules dient de DSMH i.o. een aantal praktijkstages te lopen met bijbehorende opdrachten, zoals beschreven in het document ‘praktijkopdrachten opleiding tot DSMH’. Voor het behalen van de opleiding volg je binnen 3 jaar modules bij ECD en STIP, en voltooi je met goed gevolg de praktijkopdrachten. Daarna kan een opleidingscertificaat worden aangevraagd bij de opleidingscommissie.

Afspraken tussen de opleidingscommissie, de DSMH i.o. en de begeleider in het ziekenhuis zijn vastgelegd in het ‘reglement DSMH in opleiding’. De DSMH heeft na het voltooien van de opleiding een basis om adequaat, slagvaardig en zelfstandig te kunnen functioneren binnen zijn/haar eigen instelling conform het functie- en competentieprofiel van de VDSMH.

Aanmelding voor de opleiding vindt plaats door het digitaal aanleveren van het volledig ingevulde aanmeldformulier DSMH in opleiding.

Kijk voor een actueel overzicht op de site www.infectiepreventieopleidingen.nl onder het kopje DSMH.

 

Scholingsprogramma voor DSMH’s

 

Afgelopen jaar is het curriculum DSMH gestart vanuit het ECD. Deze opleiding is tot stand gekomen in samenwerking met de VDSMH en sluit aan op de nieuwe opleidingsvereisten. Het curriculum is in 2021 goed ontvangen en gewaardeerd met een 8,2. De opleiding richt zich op het aanleren van basiskennis en het toepassen van deze kennis in de praktijk. We gaan in op wet- en regelgeving, microbiologie, onderliggende fysische en chemische principes ten aanzien van reiniging, desinfectie en sterilisatie. Daarnaast is er tijd ingeruimd voor de rol van deskundigen in (ziekenhuis)organisaties. De totale opleiding bestaat uit 5 modules. Iedere module bevat verschillende leervormen. Presentaties worden afgewisseld met practica, workshops, zelfstudie en huiswerkopdrachten. De opleiding kan als geheel of per module worden gevolgd en is geschikt voor zowel beginnende als gevorderde DSMH’s. Ook ander disciplines (DSRD, deskundige infectie preventie, afdelingsmanagers) kunnen zich inschrijven. We gaan uit van een HBO ingangsniveau.

Module 1: Introductie (wet- en regelgeving)
Module 2: Basale natuur- en scheikunde
Module 3: Kwaliteitsmanagement
Module 4: Microbiologie
Module 5: Organisatie en management

Opbouw programma’s:

M5 dag 2Organisatie en management
M1 dag 1Introductie (wet-en regelgeving)
M2 dag 1Basale natuur- en scheikunde
M2 dag 2Basale natuur- en scheikunde
M3 dag 1Kwaliteitsmanagement
M1 dag 2Introductie (wet-en regelgeving)
M3 dag 2Kwaliteitsmanagement
M4 dag 1Microbiologie
M5 dag 1Organisatie en management
M4 dag 2Microbiologie
M5 dag 2Organisatie en management

Bij voldoende aanmeldingen voor 2022 zal het scholingsprogramma een vervolg krijgen.

Voor  extra informatie : neem contact op met  Excellence centre of decontamination - Catharina Ziekenhuis

 

Kosten bedragen € 450,–*per dag (ex.BTW). Leermaterialen, catering en diner bij twee opeenvolgende cursus dagen is inbegrepen.
Eventuele overnachting kan verzorgd worden tegen geringe meerprijs.

(*) Bij annuleringen binnen 14 dagen voor aanvang wordt 75% van de kosten in rekening gebracht.
Bij annuleringen binnen 48 uur voor aanvang worden de volledige kosten in rekening gebracht.

Accreditatie SVN 10 punten per module.
Accreditatie VDSMH is aangevraagd.

Neem voor inschrijving  contact op via :  excellencecentredecontamination@catharinaziekenhuis.nl