Over ons

Commissies en Werkgroepen

Commissies en werkgroepen worden samengesteld uit leden van de VDSMH. Zij werken altijd met een opdracht van het bestuur. In verenigingsoverstijgende onderwerpen wordt samengewerkt met andere beroepsverenigingen om tot breed gedragen veldnormen te komen.

Opdrachten werkgroepen zijn hier te vinden als je bent ingelogd.

Commissie
Lid
Rol
Organisatie
Commissie Accreditatie
Marc Bartels
Jeroen de Geus
Han Loman
Jannie Smit
Bestuurslid
Commissie Congres & Leerplein
Carol te Beest- Tennant
Hanny Maarleveld
Marion Mulders
Sandy Oostveen
Harry Oussoren
Jennie Pater
Corinne Riekwel
Anke van Rosmalen
Martin Veen
Ummiye van der Velden
Auditor
Commissie Duurzaamheid
Diana Bulkmans
Harry Oussoren
Corinne Riekwel
Andrew Stuijfzand
Commissie NEN Normen 301 081 Steriliseren en Steriliteit
Carol te Beest- Tennant
Jeroen de Geus
Kees van der Meulen
Voorzitter
Commissie NEN Normen 301 001 Platform Duurzaamheid en Medische Hulpmiddelen
Diana Bulkmans
Commissie NEN Normen 301 002 Medische Hulpmiddelen-Horizontale onderwerpen
Jan Hazelhof
Commissie Opleiding
Jolanda Binnendijk
Angelique Fluitman
Secretaris
Corinne Riekwel
Raymond Schepers
Commissie PR
Annette Boersbroek-Klop
Penningmeester
Sing Dekker
Angelique Fluitman
Secretaris
Jannie Smit
Bestuurslid
Andrew Stuijfzand
Commissie Sponsoren
Annette Boersbroek-Klop
Penningmeester
Kees van der Meulen
Voorzitter
Functionaris Internationale Betrekkingen
Harry Oussoren
Klankbordgroep NEN
Carol te Beest- Tennant
Diana Bijl
Diana Bulkmans
Jeroen de Geus
Jan Hazelhof
Mariette Jungblut
Han Loman
Lia Mantingh-van der Ree
Kees van der Meulen
Voorzitter
Corinne Riekwel
Lucie van der Schaaf
Martin Veen
Koepel Medische Technologie
Willemijn Zwinkels
Bestuurslid
Landelijke Commissie Kwaliteit_LVO
Susan Rutten
SFERD Bestuur
Diana Bulkmans
Marjon Gaikhorst
Website VDSMH
Angelique Fluitman
Secretaris
Ruud Lübbe
Werkgroep Alternatieven ETS test
Jeroen de Geus
Harry Oussoren
Heinze Sikkema
Martin Veen
Ralph van Wezel
Werkgroep circulair gebruik instrumentarium_LVO
Kees van der Meulen
Voorzitter
Andrew Stuijfzand
Werkgroep Hersterilisatie Medische hulmiddelen voor eenmalig gebruik
Remon van der Aa
Jolanda Buijs - Hegeman
Jeroen de Geus
Jan Hazelhof
Melchior Oldenburger
Jannie Smit
Bestuurslid
Werkgroep Herziening Convenant Medische Technologie (NVZ, NFU, FMS)
Jannie Smit
Bestuurslid
Willemijn Zwinkels
Bestuurslid
Werkgroep Landelijke Dataset (voorheen standaardisatie registratieformulier medische hulpmiddelen)
Jolanda Buijs - Hegeman
Kees van der Meulen
Voorzitter
Werkgroep onderzoeksopdracht gesteriliseerde medische hulpmiddelen
Jeroen de Geus
Sharon Nijenhuis
Sandy Oostveen
Ummiye van der Velden
Auditor
Werkgroep SRI (Samenwerkingsverband Richtlijnen Infectiepreventie)
Lucas Bakker
Jolanda Buijs - Hegeman
Diana Bulkmans
Jan Hazelhof
Caroline de Mooij
Paul Steegh
Bestuurslid
Andrew Stuijfzand
Willemijn Zwinkels
Bestuurslid