Over ons

Bestuur

Het bestuur van de VDSMH bestaat uit DSMH's die zich naast hun werk belangeloos inzetten voor de vereniging. De voorzitter wordt gekozen door de leden. Het bestuur kiest uit hun midden een secretaris en penningmeester. De bestuurstermijn is drie jaar met een herkiesbaarheid tot een maximum van 9 jaar.

(foto 1: van links naar rechts: Jannie Smit, Harry Oussoren, Kees van der Meulen, Remon van der Aa, Jolanda Buijs, Gerard Jansen, Moniek Bruggeman-Slijp. Foto 2: Linda Bekkers, secretariaatsbureau Bekkers)

Bestuur

Bestuurslid
Moniek Bruggeman - Slijp
Rijnstate
Bestuurslid
Jolanda Buijs - Hegeman
Erasmus MC
Secretaris
Gerard Jansen
Clinium beheer
Voorzitter
Harry Oussoren
Amsterdam UMC
Bestuurslid
Jannie Smit
Radboud UMC
Penningmeester
Remon van der Aa
ZGT
Bestuurslid
Kees van der Meulen
Bravis ziekenhuis