Onderzoek

De VDSMH wil meer participeren en/of ondersteunen in innovatie en (wetenschappelijk) onderzoek binnen het werkgebied van de Deskundige Steriele Medische Hulpmiddelen.

Indien er een onderzoekswens is, kan de hoofdonderzoeker een verzoek indienen voor inhoudelijke en/of financiële ondersteuning mits voldaan wordt aan de “Voorwaarden aanvragen financiering van onderzoek”.

Een aanvraag voor financiële ondersteuning kan alleen ingediend worden door een volledig ingevuld formulier "Aanvraag financiering van onderzoek”.

Een verzoek wordt ingediend door een mail te sturen aan: secretariaat@VDSMH.nl.

Het bestuur zal de aanvraag beoordelen en zo spoedig mogelijk laten weten of, en onder welke voorwaarden, de aanvraag gehonoreerd wordt.