Onderzoek

De vDSMH stimuleert onderzoek binnen het werkgebied van de Deskundige Steriele Medische Hulpmiddelen. 

Indien er een persoon of groep mensen met een onderzoekswens is/zijn kan de hoofdonderzoeker een verzoek doen tot inhoudelijke en/of financiële ondersteuning mits aan de “Voorwaarden aanvragen financiering van onderzoek” wordt voldaan.

Voor een inhoudelijke ondersteuning zal het bestuur beoordelen of de vereniging hier medewerking aan wil verlenen en in welke hoedanigheid. Het verzoek kan middels een e-mail via het vDSMH-secretariaat (secretariaat@vdsmh.nl ) bij het bestuur worden aangemeld.

Financiële ondersteuning kan de hoofdonderzoeker aanvragen indien het onderzoek voldoet aan “Voorwaarden aanvragen financiering van onderzoek”. Het VDSMH bestuur zal vervolgens de aanvraag en het soort onderzoek beoordelen en een besluit nemen of er, een financiële bijdrage zal worden gegeven, vervolgens zal ook het bedrag worden bepaald.

Een aanvraag voor financiële ondersteuning kan worden ingediend via het vDSMH-secretariaat (secretariaat@vdsmh.nl ) middels een volledig ingevuld formulier “Aanvraag financiering van onderzoek”