Privacy policy

Privacy beleid van de Vereniging van Deskundigen Steriele Medische Hulpmiddelen

Doel vereniging

Zie onder “OVER ONS”/BELEID VDSMH.

Gegevens

De Vereniging van Deskundigen Steriele Medische Hulpmiddelen, gevestigd te Utrecht, staat ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer 30159410, hierna te noemen: `VDSMH`.

Contactgegevens

Indien u vragen hebt over de verwerking van uw persoonsgegevens of de VDSMH wilt verzoeken tot inzage, correctie en/of verwijdering van uw persoonsgegevens, kunt u contact opnemen via onderstaande contactgegevens:
Verantwoordelijke: secretaris VDSMH; e-mail: secretaris@vdsmh.nl

Algemeen

Bewust of onbewust deelt u persoonsgegevens met ons. Wij vinden het van belang dat er zorgvuldig wordt omgegaan met uw persoonsgegevens. Daarom hebben wij in dit privacy beleid voor u uiteengezet hoe wij met uw persoonsgegevens omgaan en welke rechten u heeft. 

Heeft u vragen naar aanleiding van het lezen van dit document, stel uw vraag dan gerust per e-mail aan: secretariaat@vdsmh.nl

Dit privacy beleid is van toepassing op alle (persoons)gegevens die de VDSMH verwerkt van haar leden, donateurs, deelnemers, externe dienstverleners of andere geïnteresseerden.
Indien u lid wordt/bent van VDSMH (of een donatie doet of om een andere reden persoonsgegevens aan de VDSMH verstrekt), geef u uitdrukkelijk toestemming om uw persoonsgegevens in lijn met dit privacy beleid te verwerken.

Wijziging van het privacy beleid

De VDSMH past haar privacy beleid van tijd tot tijd aan om deze up-to-date te houden. Op de website zal steeds de meest recente versie worden opgenomen.
De VDSMH raadt u dan ook aan om dit document door te lezen, regelmatig te raadplegen en te bewaren voor uw eigen administratie.

Bij belangrijke wijzigingen zal de VDSMH er alles aan doen u per e-mail en via de website te informeren.

Overzicht welke gegevens en voor welk doel

In onderstaande tabel kunt u snel en eenvoudig terugvinden met welk doel we welke persoonsgegevens van u verzamelen; hoelang wij deze bewaren en wie deze persoonsgegevens eventueel van ons ontvangen.
De laatste rijen van de tabel geven het gebruik van uw gegevens aan waarvoor uw toestemming nodig is.
De toestemming wordt geregistreerd bij het profiel/gegevens van uw lidmaatschap. Daar kunt u die toestemming te allen tijde intrekken.

 De tabel en verdere info en volledige tekst kunt u vinden door te klikken op onderstaande link:https://www.vdsmh.nl/publicaties/vdsmh-verenigingsdocumenten/privacy-verklaring-vdsmh