Over ons


Beleid VDSMH 2023-2027

Missie

De VDSMH is een onafhankelijke, professionele beroepsvereniging en expertisecentrum op het gebied van reiniging, desinfectie, sterilisatie/steriliteit en beheer van medische hulpmiddelen.

Visie

De VDSMH wil:

  • Haar leden stimuleren om (pro-)actief te participeren in de ontwikkeling van het beroepsveld;
  • Ervoor zorgen dat er voldoende mogelijkheden tot deskundigheidsbevordering van haarleden zijn;
  • Dat leden zijn opgeleid tot bevoegde en bekwame professionals op het gebied van reiniging, desinfectie, sterilisatie/steriliteit en beheer van medische hulpmiddelen;
  • Dat de vereniging een serieuze gesprekspartner is voor interne en externe stakeholders.

Doelstellingen

  • De VDSMH wil dat leden actief meewerken aan wetenschappelijk onderzoek en innovatietrajecten;
  • De VDSMH wil dat 40% van haar leden actief participeren in interne en/of externe werkgroepen en commissies en hun expertise inzetten om de kwaliteit en de veiligheid in het werkgebied van de DSMH te verbeteren;
  • De VDSMH wil dat alle leden zijn opgeleid tot een bevoegd, bekwaam en geaccrediteerd functionaris;
  • De VDSMH wil dat de opleiding tot DSMH wordt aangeboden door een erkend opleidingsinstituut;
  • De VDSMH wil zich meer profileren als expertisecentrum voor vraagstukken op het gebied van herverwerkingsprocessen van medische hulpmiddelen;
  • De VDSMH is een serieuze, onafhankelijke gesprekspartner voor relevante netwerken, organisaties en partijen.

Beleidsplan 2023-2027