Algemeen

Functie- en competentieprofiel Deskundige Steriele Medische Hulpmiddelen

Gepubliceerd op 29-03-19

Doel van het functieprofiel is om de DSMH een leidraad te geven om als functionaris op de diverse aspecten (zoals patiëntveiligheid, kwaliteit, risicomanagement) op het gebied van SMH in de zorginstelling te kunnen functioneren.

De functie van Deskundige Steriele Medische Hulpmiddelen (verder DSMH) bij zorginstellingen ontleent haar oorspronkelijke bestaansrecht aan het Besluit Gesteriliseerde Medische Hulpmiddelen in Ziekenhuizen (1983), waarin is bepaald dat het steriliseren van medische hulpmiddelen dient te geschieden onder verantwoordelijkheid van een ter zake deskundig persoon.

Er heeft een update plaatsgevonden in de inleiding van het functie-en competentieprofiel van de VDSMH naar aanleiding van gewijzigde wetgeving.

De wijziging betreft de tekst van de volgende twee alinea’s:

Conform de Wet kwaliteit, klachten en geschillen zorg (Wkkgz) van 1 juli 2022 dienen zorginstellingen goede zorg te bieden (Wkkgz, hfd.2, paragraaf 1, art 2) en de kwaliteit van de zorg systematisch te bewaken, te beheersen en te verbeteren. (Wkkgz, hfd. 2, paragraaf 1, art 7).

Binnen de zorginstelling is de Raad van Bestuur (RvB)/Directie eindverantwoordelijk voor het leveren van deze zorg en delegeert deze taak op het gebied van (invasieve) steriele medische hulpmiddelen naar een persoon die deskundig is op het gebied van herverwerking van herbruikbare invasieve medische hulpmiddelen (Besluit MH 24 april 2020-130, art 6). In dit besluit wordt hiervoor ook verwezen naar het functie en competentieprofiel van de VDSMH.

 

Bestandnaam 20210329 Functie - en competentieprofiel DSMH versie 1.1_15122022
Publicatiedatum 22-12-22
Petra van Schaffelaar
27-03-24
Is ons functie en competentieprofiel van de DSMH al eens getoetst door een jurist? Als je de definitie van 'delegeren' en 'mandateren' erop naslaat denk ik dat waar in ons functieprofiel 'delegeren' staat 'mandateren' zou moeten staan. Immers als de RvB de eindverantwoordelijkheid voor RDS/opslag MH 'delegeert' aan de DSMH heeft de RvB hier zelf niets meer over te zeggen, omdat de bevoegdheid wordt overgedragen en is zij ook niet langer verantwoordelijk. Dat kan natuurlijk niet. Mijn inziens neemt de DSMH uit naam van de RvB alleen een besluit (tot waar het mandaat reikt) , zonder dat de verantwoordelijkheid en zeggenschap (bevoegdheid) van de RvB wordt overgedragen. Hierdoor blijft voor de RvB de mogelijkheid bestaan tot het evt. overrulen van het advies van de DSMH. Delegatie Als een bestuursorgaan zijn bevoegdheid om bepaalde besluiten te nemen overdraagt aan een ander bestuursorgaan, is sprake van delegatie. Een bestuursorgaan kan een bevoegdheid alleen delegeren als de wet dit toestaat. Het bestuursorgaan dat een bevoegdheid via delegatie overdraagt, kan deze bevoegdheid zelf niet meer uitoefenen. Het bestuursorgaan dat de bevoegdheid overgedragen heeft gekregen, oefent deze bevoegdheid uit op eigen naam en onder eigen verantwoordelijkheid. Hij is voor die uitoefening dan ook zelf juridisch verantwoordelijk en daarmee ook de verwerende partij in bezwaar of beroep tegen een besluit dat op basis van de gedelegeerde bevoegdheid is genomen. Mandaat Naast delegatie bestaat ook de mogelijkheid om namens (in naam van) een bestuursorgaan een besluit te nemen. Er is dan sprake van mandaat. Kenmerkend voor mandaat is dat het bestuursorgaan dat mandaat verleent zelf de verantwoordelijkheid en zeggenschap behoudt. Hieruit volgt dat het besluit dat is genomen onder mandaat geldt als een besluit van het bestuursorgaan dat de bevoegdheid heeft gemandateerd. Omdat geen overdracht van bevoegdheden plaatsvindt, blijft de mandaatgever zelf ook gerechtigd om de bevoegdheid uit te oefenen.
Je moet ingelogd zijn om te kunnen antwoorden

Wij gebruiken cookies om uw gebruikservaring te optimaliseren, het webverkeer te analyseren en gerichte advertenties te kunnen tonen via derde partijen. Lees meer over hoe wij cookies gebruiken en hoe u ze kunt beheren door op 'Instellingen' te klikken. Als u akkoord gaat met ons gebruik van cookies, klikt u op 'Alle cookies toestaan'.