Een factsheet voor zorgaanbieders en zorginstellingen toegevoegd aan communicatiecampagne MDR / IVDR.

Gepubliceerd op 27-06-19

Het directoraat-generaal Interne markt, industrie, ondernemerschap en het mkb heeft een campagne gelanceerd om zoveel mogelijk belanghebbenden te informeren over hun taken en verantwoordelijkheden in het kader van de nieuwe verordeningen.

Een reeks factsheets en stapsgewijze handleidingen is beschikbaar, naast andere bronnen zoals afbeeldingen van sociale media, webbanners en infographics.

Communicatiecampagne van de Europese Commissie ter implementatie MDR/IVDR:

https://ec.europa.eu/growth/sectors/medical-devices/new-regulations/spread-word_en

 

Deze is nu aangevuld met een factsheet voor zorgaanbieders en zorginstellingen.

https://ec.europa.eu/docsroom/documents/35963

 

In bijlage de Nederlandstalige factsheet.

Bestandnaam Factsheet MDR healthcare professionals_NL
Publicatiedatum 27-06-19
Je moet ingelogd zijn om te kunnen antwoorden