Uitnodiging voor een webinar georganiseerd vanuit het RAPS chapter NL aangaande de nieuwe Medical Devices Regulation met speciale nadruk op de rol van de ziekenhuizen.

Gepubliceerd op 27-05-20

Thema: Ziekenhuizen en Industrie: Communicatie en Coördinatie.

Beste allemaal,

Door de COVID-19 crises waren we genoodzaakt om de RAPS bijeenkomst van 6 maart ‘last minute’ af te gelasten. Gezien in deze situatie nog langere tijd geen grote bijeenkomsten toegestaan zijn, organiseren we de volgende RAPS sessie middels een Webinar.

Deze zal plaatsvinden op 19 juni van 13:00 tot 15:30.

We zullen de discussies, welke normaal een belangrijk element van de dag zijn, ook anders moeten invullen. Hiervoor zal via een chat functie de mogelijkheid geboden worden om vragen naar de host te sturen die deze aan het einde van de presentatie zal voorleggen aan de spreker(s).

Doelstelling van het RAPS Netherlands Chapter blijft het uitwisselen van kennis en ervaring en laten we hopen dat we ook snel weer de discussie en het netwerk element kunnen toevoegen.

Ook van een onderwerp oogpunt blijft dit een bijzondere sessie met sprekers uit verschillende ziekenhuizen, die samen met sprekers uit de industrie, een onderwerp uit de MDR bij de kop pakken.

Thema: Ziekenhuizen en Industrie: Communicatie en Coördinatie.

Inmiddels is er veel gebeurd en is door de Corona crises ook de MDR met een jaar uitgesteld naar 26 mei 2021. Desalniettemin blijft communicatie en coördinatie essentieel.

In de EU MDR staan een aantal vereisten met betrekking tot medische hulpmiddelen, die zowel op ziekenhuizen als fabrikanten impact (gaan) hebben. Tijdens deze bijeenkomst willen we een drietal daarvan nader laten toelichten door een spreker vanuit de ziekenhuizen, samen met een spreker vanuit de industrie. Door beide zijden van een onderwerp te belichten, kan gekeken worden hoe beide partijen elkaar kunnen vinden.

Ook zullen we het laatste MDR en IVDR nieuws uit Brussel bespreken.

Het doel van deze RAPS sessie is een informatieve middag te organiseren met de mogelijkheid om vragen te stellen via de chat!

De bijeenkomst vindt plaats onder de “Chatham House Rules”. Dat betekent concreet dat je alle informatie die je krijgt kunt gebruiken, echter, er mogen geen mensen geciteerd worden, en er kunnen geen mensen later worden aangesproken op gedane uitspraken. De bedoeling is dat hierdoor een open discussie ontstaat.

Het programma - middagbijeenkomst

·  13:00 Opening (Voorzitter RAPS Anja Wiersma)

·  13:10 Intro thema: Communicatie en coördinatie& opzet van de dag - Robert van Boxtel, Rick Paauw

·  13:20 Nieuws uit Brussel en omstreken - Leo Hovestad, Natascha Cuper

·  13.40 Eerste onderwerp: Beschikbaarheid MH’s in ziekenhuizen – Gerwin Meijer, Agnes Beek, Rick Paauw

·  14:05 Pauze

·  14:15 Tweede onderwerp: Inhouse development + Modificatie MH’s – Erik Gelderblom, toelichting situatie fabrikanten mbt change notificatie naar NB’s door Robert van Boxtel

·  14:40 Derde onderwerp: PMS – Jan-Jaap Baalbergen,  Klaas van t Klooster

·  15:05 Vragen voor sprekers

·  15:25 Afronding en dank aansprekers

·  15.30 Einde

 

Door Covid-19 is het voor sprekers vanuit de ziekenhuizen moeilijk 100% toezegging te geven. Daarom is het mogelijk dat er sprekers zullen wijzigen.

 

Voor deelname vragen wij een geldelijke bijdrage van €5,- per persoon.

Inschrijven kan via rachapternedvl@gmail.com, personen die zich hebben ingeschreven zullen dan later aanvullende informatie over het Webinar en wijze van betaling ontvangen

Wij verwelkomen u graag op deze virtuele RAPS sessie!

 

Bestuur RAPS Netherlands Chapter: Gert Bos, Robert van Boxtel, Rick Paauw, Natascha Cuper, Leo Hovestadt,  en Anja Wiersma

 

Je moet ingelogd zijn om te kunnen antwoorden