Veldnorm validatie stoomsterilisatoren

Gepubliceerd op 08-03-19

Naar aanleiding van het RIVM rapport “Validatie van stoomsterilisatoren in de Nederlandse ziekenhuizen – Stand van zaken” (2013) waarin de stand van zaken met betrekking tot de validatie van stoomsterilisatoren in de Nederlandse ziekenhuizen wordt beschre

Het bestuur van de Vereniging van Deskundigen Steriele Medische Hulpmiddelen (VDSMH) heeft aan de werkgroep verzocht een document op te stellen waarin richtlijnen worden vastgesteld voor een eenduidige wijze van het valideren van stoomsterilisatoren die worden gebruikt voor het steriliseren van medische hulpmiddelen in de Nederlandse ziekenhuizen.

Niet alle aspecten van de opdracht zijn volledig uitgevoerd. Met name de revisie van de Nederlandse Deeltoelichting D6103b (NEN) laat lang op zich wachten. Door de werkgroep is de huidige versie gebruikt als basis. De werkgroep heeft zich vooral gericht op het validatietraject en bijbehorende acties met betrekking tot die validatie. Uitgewerkt is het opstellen van een Programma van Eisen, het opstellen van een rapportage, hoe om te gaan met de rapportage en de kwaliteitsborging van validatiebedrijven.

Buiten beschouwing gelaten zijn de validatie technische handelingen en onderzoeksvragen rond het wel of niet hebben van stoomsterilisatiecondities bij specifieke medische hulpmiddelen.

Bestandnaam Veldnorm validatie stoomsterilisatoren 2016-5
Publicatiedatum 14-04-19
Je moet ingelogd zijn om te kunnen antwoorden