Steriliseren

Het RIVM heeft in opdracht van het Ministerie van VWS een pilotonderzoek uitgevoerd naar het sterilseren en hergebruik van FFP-2 mond-maskers

Het RIVM heeft in opdracht van het Ministerie van VWS een pilotonderzoek uitgevoerd naar het steriliseren en hergebruik van FFP-2 mond-maskers. Lees

Richtlijn hersterilisatie medische hulpmiddelen voor eenmalig gebruik

Deze richtlijn geeft handvatten om tot een weloverwogen beslissing te komen om wel of niet over te gaan tot hersterilisatie van steriele medische hulpmiddelen (SMH) die voor eenmalig gebruik op de markt zijn gebracht. Lees

Veldnorm Leeninstrumentarium def. versie

Deze professionele standaard kan worden gebruikt door alle partijen die betrokken zijn bij het uitlenen of in huur geven, het ontvangen, het gebruikersgereed maken, het gebruiken en het verzenden van instrumentarium. Lees